Konkretnie o prawach autorskich. Case’y na YouTube, spory, kradzieże, przeciwdziałanie

dr hab. Marek Świerczyński – adwokat w KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński. Doradza przedsiębiorcom w zakresie danych osobowych, prawa własności intelektualnej, handlu elektronicznego, prawa farmaceutycznego oraz prawa prywatnego międzynarodowego. Wieloletni współpracownik kancelarii prawnej Baker & McKenzie, wcześniej pracował w kancelarii prawnej Traple Konarski Podrecki, pełniąc funkcję dyrektora oddziału warszawskiego.
Ekspert Rady Europy w zakresie dowodów elektronicznych. Od stycznia 2013 roku do stycznia 2014 roku pracował w Szwajcarii, pełniąc funkcję legal director Africa, S-Africa, Israel dla międzynarodowej korporacji farmaceutycznej. Członek sekcji prawa własności intelektualnej Instytutu Allerhanda. Pełni funkcję arbitra w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UKSW. Autor licznych publikacji naukowych, w tym współautor pierwszego podręcznika o prawie farmaceutycznym (dwa wydania z 2008 i 2012 roku, trzecie planowane na 2018 roku) oraz monografii: „Prawo reklamy i promocji”, „Prawo Internetu” oraz „Prawne aspekty handlu elektronicznego”, a także suplementu encyklopedii „Cyber Law in Poland”.

Michał Chodorek, adwokat w KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, prawie własności intelektualnej (w szczególności e-commerce, prawie autorskim i prawie znaków towarowych),ej konkurencji.
Jego doświadczenie obejmuje ocenę zgodności z prawem celów, zakresu i sposobów przetwarzania danych osobowych, jak również doradztwo przy transakcjach dotyczących praw własności intelektualnej, reprezentację klientów w postępowaniach cywilnych i karnych dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej i czynów nieuczciwej konkurencji.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British Law Centre, prowadzonego wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i University of Cambridge. Tytuł zawodowy uzyskał, odbywając aplikację przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

 

Pobierz prezentację